Våpensøknad

Våpensøknad

 

For å erverve eget våpen kreves det følgende:

 

  • Du må være fylt 21 år
  • Du må ha god vandel
  • Du må ha vært aktivt medlem i godkjent pistolklubb i minimum 6 månder
  • Du må ha grunnleggende våpenopplæring, som sikkerhetskurs eller dokumentert opplæring fra militær eller politi
  • Du må ha et FG-godkjent våpenskap eller tilsvarende

 

 

Vedlegg til søknadsskjema om erverv av skytevåpen eller våpendel skal fylles ut og sendes klubbens sekretær for påtegning.

 

Når det kommer til krav om aktivt medlemskap i 6 månder må dette dokumenteres i form av skytedagbok el. og datoene skal samsvare med det som finnes i klubben skytebok. Spørsmål rundt dokumentasjonskrav rettes til klubbens sekretær.

 

 

Sekretær Fredrik A. Haaning

Telefon 915 20 905

fredrik@bnm.no

 

 

Vedlegg til søknadsskjema om erverv av skytevåpen eller våpendel:

 

Vedlegg ved søknad til Buskerud

 

Vedlegg ved søknad til Nordre Vestfold

Rutiner ved våpensøknad Vestfold