Kontakt

 

Holmestrand Pistolklubb

Eplerød Skytebane

Postboks 215

3080 Holmestrand

 

Org 993 739 332