GDS - Gruppe Dynamisk Skyting
Dynamisk sportsskyting er en skytedisiplin som kombinerer hurtighet, kraft og presisjon. Som navnet tilsier er det skyting under bevegelse hvor utforming av banen og avstanden til blinkene er variert. Dette gjør at man aldri ser samme øvelse to ganger.Siden dynamisk skyting er en sport hvor man trekker fra hylster og skyter i bevegelse med 9mm eller kraftigere kaliber, er fokuset på sikkerhet svært stort. Derfor er det også satt krav til at skytteren har gjennomført et eget godkjenningskurs for dynamisk skyting.


Kravet for å gjennomføre dette kurset er at man har tatt nybegynner/sikkerhetskurs, vært aktivt medlem i godkjent klubb i minimum 6 månder og har eget våpen.


HPK forsøker å holde to sikkerhetskurs og to godkjenningskurs for dynamisk skyting i året. Er dette noe du ønsker å delta på, send en epost til formannen for GDS og følg med på hjemmesiden når kurs annonseres.