Våpensøknad


For å erverve eget våpen kreves det følgende:Forskriften ble oppdatert 01.06.2021


§ 4-6.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til personar som:


1.har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,

2.i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar.


Jeg oppfordrer den som søker til å lese igjennom de krav som stilles i henhold til :


Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta)


https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/I forbinelse med våpen søknad :


1 Kopi av medlemskort fra HPK


2 Kopi av StartKort fra NFS, denne skal du få elektronisk ved å logge inn på min idrett. 

Hvis ikke de er tilgjenngelig må kasserer kontaktes.


3 Har du ikke våpen fra før, er det viktig med Sikkerhets Kurs Beviset. Dette kan også sekretær ordne. Hvis ikke motatt.


4 Aktivtetslog, Dett kan gjøre på mange måter.

Du gjør sekretærens jobb lettere/og vente tiden kortere ved å lage log, og enten ta bilder fra Baneprotokoll / Oppmøte protokol, Signert logbok fra tirsdags skyting.


For nye og gamle skytter gjelder dokumentasjon kravet, kan du ikke vise til 10 stevne starter, må du har et skriv fra Klubben, der aktivets kravet skal dokumenters i form av en log.


5 Våpenskap, vet at mange førstegangs søkere er skeptisk til å kjøpe dette inn før innkjøp av våpen.

Du kan vente, men du kommer til å få en telefon fra Våpenkontoret/eller Mail/Brev om at dette må på plass for det godkjenner søknad. NB !!! kvitering på kjøp er ikke godt nok, ta bilde av FG godkjenning på inside av skap.


6 Kopi Av ID


Når det kommer til krav om aktivt medlemskap i 6 månder må dette dokumenteres i form av skytedagbok el. og datoene skal samsvare med det som finnes i klubben skytebok. Spørsmål rundt dokumentasjonskrav rettes til klubbens sekretær.


Antall våpen som kan erverves er et til hvert program, dette er en "lettelse" i forhold til gammel våpen forskrift.

Aktivitets kravet, er skjerpet.


§ 4-8.Kor mange skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram.

Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av inntil to komplette skytevåpen til eit godkjent skyteprogram (reservevåpen) til personar som det siste året:

1.har gjennomført minst 10 konkurransar i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av desse er opne skytestemner, eller

2.har teke del i internasjonale meisterskap.Sekretær Espen Ottesen

Telefon 97565558

espen.ottesen@online.noVedlegg til søknadsskjema om erverv av skytevåpen eller våpendel:

Info fra Våpenkontoret motatt 20.10.2021

 

Dette skjemaet skal benyttes av alle som søker om våpen til konkurranse- og øvelsesskyting: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/tilleggsskjema---uttalelse-fra-skytterlag-skytterklubb.pdf

Det er skjemaet som ligger ute på politi.no som SKAL brukes. Dette har POD presisert til distriktene. Distriktene skal ikke lage egne skjemaer. Om noen har funnet et gamelt skjema og sendt dette inn til oss istedenfor det ovenfor nevnte skjemaet så har vi godkjent det dersom de samme opplysningene kommer frem.

 

Som du sier selv så kan en sportsskytter nå erverve og inneha ett våpen per godkjent program innenfor ett forbund, selv om ett våpen kan brukes innfor flere program. Det vi SKAL se  på er antall gjennomførte organiserte treninger innenfor forbundet og det skal være minst 10 organiserte treninger i løpet av de siste 6 mnd. Dette kravet vil da gjelde for hvert forbund skytteren er medlem i. Så om han er medlem i DSSN og NSF så må det fremgå av aktivitetsloggen hvilke treninger som ble gjort under hvilket forbund. Akkurat denne delen har dermed blitt litt mer detaljert …og her tenker jeg at treningsloggen bør signeres av dere i pistolklubben om det ikke går klart frem av vedleggsskjemaet f.eks at det står at han er 3 ganger i mnd på banen innenfor NSF.

 

Vi har ikke fått noe nytt rundskriv (POD melder om at dette ikke kommer før til våren) og heller ikke noen nye skjema ellers hadde vi selvfølgelig tatt disse i bruk. Så foreløpig skal vi forholde oss tildet som ligger ute på nett.

 

For DSSN skytterne skal vi som tidligere ha med skjemaet som er utarbeidet av DSSN.

 

Vedlegg DSSN