Godkjenningskurs for nye skyttere Dynamisk Sportsskyting.